Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi uskontoon perustuvan syrjinnän elinkeinotoiminnassa

Julkaistu 4.10.2016

Hakija katsoi tulleensa syrjityksi, koska hänen osallistumisensa kauppakeskuksen järjestämään häätapahtumaan liittyvään kilpailuun oli evätty sen vuoksi, ettei häntä voitu kirkkojärjestyksen nojalla vihkiä kirkollisesti.

Kauppakeskus oli järjestänyt yhteistyössä seurakunnan kanssa häätapahtuman. Tapahtumaan rekrytoitiin oma keulakuvapari, joka vihittäisiin kauppakeskuksen keskeisellä paikalla. Palkinnoksi hääparille luvattiin kauppakeskuksen liikkeiden lahjoittamia tuotepalkintoja. Kilpailuun ilmoittauduttiin tapahtuman kotisivujen kautta. Sivustolla oli myös kampanjakuvaus ja kilpailun säännöt.

Hakija ja hänen puolisonsa valittiin hakemuksen perusteella mukaan yleisöäänestykseen, jossa he saivat eniten ääniä. Kauppakeskus ilmoitti voitosta hääparille puhelimitse, mutta myöhemmin kauppakeskus ilmoitti sähköpostitse, että voitto peruutetaan hakijan uskonnon takia. Hakija on aiemmin kuulunut Jehovan todistajiin. Väestötietojärjestelmässä hakija on merkitty siviilirekisteriin, joten hakijaa ei voitu evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestyksen nojalla vihkiä kirkollisesti. Lautakunta totesi, että hakijan ja hänen puolisonsa vihkiminen olisi voitu järjestää siviilivihkimisenä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei elinkeinonharjoittaja voi vedota tavaroita ja palveluita tarjotessaan erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteena jonkin uskonnollisen yhteisön omiin säännöksiin kuten kirkkojärjestykseen. Lautakunta katsoi, ettei kauppakeskuksella ollut menettelylleen yhdenvertaisuuslain 11 §:ssä tarkoitettua perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävää tavoitetta, jonka saavuttamiseksi olisi käytetty oikeasuhtaisia keinoja.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi Kauppakeskuksen syrjineen menettelyllään hakijaa uskonnon perusteella ja kielsi kauppakeskusta jatkamasta tai uusimasta syrjintää.

Tapausselosteet kokonaisuudessaan on julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan internet –sivuilla: http://yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/tapausselosteet_3.html

Lisätietoja: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteeri Juhani Kortteinen
p. 0295 150151, sähköposti: juhani.kortteinen@oikeus.fi

Liitetiedostot